Paylaş

Kocaeli Aydınlar Ocağının kasım ayı etkinliğinde DEVLETİN REORGANİZASYONU konuşuldu. Kocaeli Barosu avukatlarından ve Adalet Bakanlığı arabulucularından Gürkan UYSAL’ın konuşmacı olduğu etkinliğe Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanları Süleyman Pekin ve Av. Ruhittin Sönmez, Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli ve Şube Yöneticileri, Kam Davulu Dergi Temsilcisi Özer Mert Özdemir ve Kocaelili Türkçüler, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı Ali Khraman, Derince eski Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Akgün, Kocaeli Aydınlar Ocağı Şube Yöneticileri ve üyeleri ile eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ocak Başkanı Süleyman Pekin; toplu aile intiharları, otistik çocuklara yönelik tepkiler, şiddet ve düzensizlik düzeninin getirdiği toplumsal afaziye (söz yitimi) dikkat çekti ve hukuktan, adaletten başlayarak sistemin bozulan tüm devrelerinin yeniden yapılandırılmasının gereğinden bahsetti.

Sonrasında söz alan Av. Gürkan Uysal sunumunun üç başlık altında toplanacağını söyledi: Yeni bir anlayış, yeni bir teşkilat ve yeni bir anayasa. ‘Yeni Bir Anlayış’ı; “Toplumdaki ve bürokrasideki devlet algısı ile toplumun farklı kesimlerinin birbirine karşı takındığı düşmanca tavrın değişerek bir zihniyet devriminin gerçekleşmesi” olarak özetleyen Uysal, devlet algısının değişmesiyle ilgili Makama Saygı ve ‘Biz’ Olamayan Türkiye kavramlarından örnekler vererek önerilerde bulundu.

‘Yeni Bir Teşkilat’ hususunda zihniyet değişimine paralel olarak devletin ve siyasetin kurumsal yapılarının revize edilmesinin altını çizen Uysal, kapsayıcı kurumların arttırılarak sömürücü kurumların azaltılması noktasından yapılanma gerekliliğinden bahsetti. Bu meyanda Yasama organının reorganize edilerek TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ayrı ayrı yapılması, temsilde adalet için yüzde 10’luk Seçim Barajının kaldırılması ve Cumhurbaşkanının partili olmaması gerektiğini söyledi. Yürütme organında tüm görevlerin 2 dönemle sınırlandırılması ve Siyasî Partiler Kanunu’nun değiştirilerek Delege sisteminden Üye sistemine geçilmesi, Yargı alanında da HSYK’nın Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ayrı ayrı iş görmesi gerekliliklerinin altını çizdi.

‘Yeni Bir Anayasa’ noktasında da tüm bu değişikliklerin bağlayıcı bir metinle teminat altına alınması ve toplumsal sözleşmenin somutlaştırılmasının şart olduğunu ifade eden Gürkan Uysal; kapsayıcı, buyurgan olmayan, birey ve kimlik tanımlaması yapmayan, devlet kurumlarının şeffaf ve denetlenebilir durumlarını arttıran niteliklerde bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuzu belirtti.

Sunum sonunda soru – cevap faslı vardı. yaşandı. Oldukça hararetli ve doyurucu geçen bu fasıldan sonra ise plaket töreni yapıldı. Av. Gürkan Uysal’a İzmit Saat Kuleli ve KAO damgalı ahşap plaketi babası Benki Uysal, meslektaşı Av. Ruhittin Sönmez ve Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin birlikte takdim ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir