Paylaş

KBB’nin CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, İSU’nun 1. kademe indirimli su tarifesinde yaşanan haksızlığa dikkat çekti. Tasarruf yapan vatandaşların ödüllendirilmediğini dile getiren Tanış, yeni bir uygulama ile ailedeki fert sayısına göre indirimli kullanım miktarının belirlenmesini teklif etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi Orhan Tanış su kullanım ücretleri ile ilgili önemli bir öneride bulundu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSU) indirimli su kullanım tarifesinin haksızlıklara yol açtığını belirten Tanış, 2 aileyi örnek vererek karşılaştırmalı olarak yaşanan haksızlığı anlattı. Belediyeye ve İSU yönetimine ucuz su tarifesiyle ilgili öneri de sunan Tanış’ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “İçme suyu kaynaklarının kıt olması ve artan nüfusun su ihtiyacını karşılaması açısından suyun tasarruflu kullanımı büyük önem arz etmektedir.

İKİ AİLEYİ ÖRNEK VERDİ

Bilindiği üzere İSU suyun tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kademeli su tarifesi uygulamaktadır. İSU kademeli su fiyatları mesken için 10 metreküpe kadar metreküp başına 2 lira 31 kuruş, 10 metreküp ve üzerine ise metreküp başına 4 lira 21 kuruştur. Bakın teoride bu doğru uygulama pratikte nasıl bir mağduriyete yol açmaktadır onu anlatmaya çalışayım. Daha iyi anlaşılması ve karşılaştırmalı olarak anlatabilmek için şöyle iki örnek aile ile anlatayım.

TASARRUF YAPMAYANA ÖDÜL

Orhan bey ve ailesi iki kişilik bir aile olarak, suyu tasarruflu kullanmıyor ve ayda kişi başı 5 metreküp su harcıyor. İki kişi oldukları için toplam 10 metreküp su kullanıyor. Ve İSU’nun uyguladığı 10 metreküp 1. kademe sınırını aşmıyor. İSU 10 metreküp su kullanımı için Orhan beye 45 TL fatura kesiyor. Yani İSU tasarruf yapmayan Orhan beyi ödüllendiriyor ve suyu diğer vergiler dahil metreküpünü 4,5 TL’den satıyor. Gelelim komşusu İbrahim Bey ve ailesine… İbrahim Bey ve ailesi, sayın cumhurbaşkanımızın 3 çocuk önerisinin bir fazlası yerine getirmiş, 4 çocuklu 6 kişilik mütevazı mazbut bir aile. İbrahim bey ve ailesi suyu tasarruflu kullanıyor.

KİŞİ BAŞI 4 METREKÜP…

Orhan beyler gibi kişi başı 5 metreküp değil, ayda kişi başı 4 metreküp su harcıyorlar. Ancak altı kişi oldukları için toplam 24 metreküp su kullanıyor ve İSU’nun uyguladığı 10 metreküp 1. kademe sınırını aşıyorlar. İSU İbrahim beye kullandığı suyun 10 metreküp ünü 1. kademeden kalan 14 metreküpünü de 2. kademeden faturalandırıyor. Ve İbrahim beye 150 TL fatura kesiyor. Yani İSU tasarruf yapan İbrahim beyi teşvik edip ödüllendirmesi gerekirken, suyu diğer vergiler dahil metreküp ünü 6,25 TL’den satıyor. Bu uygulama tasarruf yapanı cezalandıran bir uygulama olarak adaletsizlik yaratmaktadır.

42 TL FAZLA ÖDÜYOR

Şöyle ki, Orhan bey suyu tasarruflu kullanmıyor ve kişi başı 5 metreküp harcayıp suyun metreküpünü 4,5 TL maliyetle satın alırken, tasarruf yaparak kişi başı 4 metreküp su harcayan İbrahim bey suyun metreküpünü 6,25 TL maliyetle satın almak zorunda kalıyor. Yani tasarruf yapmayan Orhan bey ve ailesi suyu daha ucuza alıp ödüllendirilirken, tasarruf yapan ama

hanede kişi sayısı fazla olduğu için 10 metreküp kademeyi aşmak zorunda kalan İbrahim bey cezalandırılıyor. İbrahim beyi ödüllendirmeyi bırakın Orhan beyle aynı maliyetle suyu alsa

24 metreküp x 4,5 TL’den 108 TL fatura ödeyecekti. Onu da ödeyemiyor Yani biz her ay İbrahim beyin cebinden 42 TL fazla para almış oluyoruz. Bu haksız uygulama ile 6 kişilik İbrahim bey ve ailesinin evine her gün bir adet ekmek eksik girmesine neden oluyoruz.

İNSANİ KULLANIM 6 METREKÜP

Suya ulaşım hakkı anayasal bir haktır. Devlet her vatandaşına eşit şartlarda insanı su kullanma hakkı kadar suyu vermek durumundadır. İnsani su kullanma hakkı ne kadardır diye baktığımızda ortalama şöyle bir rakam çıkıyor… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

2014 yılında tüm belediyelerin su ve atıksu istatistiklerine göre belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başına düşen günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak açıklamış. Bu verilere göre insani bir hak olan su kullanım hakkı aylık 6 metreküptür diyebiliriz. Kişi başı 5 metreküp su kullanımını da adil ve olması gereken bir hak olarak tespit edebiliriz.

UYGULAMA DÜZELTİLMELİ

Oysa ki İSU İbrahim bey ve ailesine günlük 133 litre aylık 4 metreküp su kullanıyor diye suyu yüksek fiyattan satıyor. Buradan şu sonuç çıkıyor; İSU iki kişilik Orhan bey ve ailesine diyor ki, sen 10 metreküp 1. kademe sınırını aşmamak için kişi başı aylık 5 metreküp su kullanabilirsin. Aynı İSU altı kişilik İbrahim bey ve ailesine diyor ki, sen 10 metreküp 1. kademe sınırını aşmamak için kişi başı aylık 1,67 metreküp su kullanabilirsin. Bu haksızlık, adaletsizlik değilse nedir? İbrahim bey ve 6 kişilik ailesi 10 metreküp 1. kademe sınırını aşmaması için suyu damlalıkla kullanması gerekir. Toplumun büyük bir kesimini mağdur eden bu hatalı ve tasarruf edeni cezalandıran uygulama mutlaka düzeltilmelidir.

KİŞİ SAYISINA GÖRE…

Bu haksızlığı gidermek için bir öneride bulunmak isterim. Şöyle ki, haneleri içinde yaşayan kişi sayısına göre sınıflandırmalı ve 1. kademe limiti iki kişilik bir ailede 10 metreküp, üç kişilik bir ailede 15 metreküp, dört kişilik bir ailede 20 metreküp, beş kişilik bir ailede 25 metreküp, altı kişilik bir ailede 30 metreküp olarak belirlenmeli ve fiyatlandırma ona göre yapılmalıdır. Bunu günümüzde uygulanan Adrese Dayalı Nüfus Sistemi verileri ile kolayca yapabilmek mümkün.

GENEL KURULDA SUNUM YAPTI

Ya da İSU bu mağduriyeti giderecek, kişi başına insani su kullanım miktarını 1. kademeden fiyatlandırabileceği bir başka yöntem bulmalı. Aksi halde her ay 150-200 TL su faturası ödeyen toplumun büyük bir çoğunluğunun -bunlar genelde kıt kanaat geçinen mazbut ailelerdir- mağduriyetine göz yummuş oluruz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bu konuyu 14 Kasım 2019 tarihinde yapılan İSU Genel Kurulu’nda bir sunum yaparak Genel Kurulun bilgisine sunduk. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir