Paylaş

Mutlu açıklamasında;

2020 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME;

2019 Yılı bütçe değeri 3.390.000.000,00 TL

2019 Yılı Faiz Gideri ise 376.000.000,00 TL. Bütçede ki oranı ise %11

2020 Yılı Performans Değeri 2.775.000.000,00 TL

2020 Yılı Faiz Gideri ise 345.000.000,00 TL. Bütçede ki oranı ise %12,4

Burada önemle üzerinde durulması gereken 3 husus var;

  1. 2019 yılında daha fazla olan bütçe,  2020 de ise daha düşük tutulmuş. Bu durum neden gerçekleşmiştir? İsraf bütçesinden mi tasarruf edildi yoksa hizmet bütçesinden mi?
  • 2020 yılında Performans Değeri (Bütçe) düşmüş olsa da FAİZ GİDERİ ARTMIŞ.
  • Her iki bütçe de Faiz Giderleri PERSONEL GİDERLERİNDEN FAZLA. Personel gideri 327.744.303  TL bütçenin %12  si.

Faiz gideri genel bütçe içerisinde kırsal kalkınma, çevre ve benzeri bir çok bölümün üzerinde bir değere sahip. Her yıl hizmete yönelik enerjimizin % 11- %12’lik bölümü maalesef faize gitmektedir.

Dünyada raylı taşıma ve metrobüs sistemleri 1800’lü yılların sonunda ve 1900’lü yılların başında tanışan gelişmiş ülkeler, Günümüz modern şehirlerinde TOPLU TAŞIMANIN önemini ön plana çıkarmakta ve gelişmiş ülkeler RAYLI SİSTEMLERİN toplu taşımada ki payını arttırmaya yönelik çalışmaları ulusal politikalar çerçevesinde geliştirmeye devam etmektedir. Bu durum ulaşım politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Bizim bütçemizde ise %7 dolaylarında olan raylı sistemlerin toplu taşımada ki payı %9’lara çıkması bir yıl içinde hedeflenmekte. Hedefin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve daha da arttırılması insanlarımızın sosyo-ekonomik yaşantısını pozitif yönde etkileyecektir.

İlimizde raylı sistemlerin yapım maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile getirdiği yükten dolayı yapılamaz hale gelmesi ile ilk olarak Gebze bölgesinde ki hattın merkezi hükümete devredilmesi gündeme gelmiş ve devredilmiştir. Bunun devamında ise yine tüm raylı sistemin devri ile ilgili yetki Büyükşehir Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiştir.

Raylı sistemler özellikle ulaşımda sağladıkları kolaylıklar nedeni ile sürekli artan oranda kullanılmakta. Bu bağlamda yeni yapılan ve KOCAELİ Sporun kullandığı stadyuma kadar hattın uzatılması çok önemli bir durumdur. Bu husus uluslar arası yapılacak organizasyonlarda önemli kriterler arasında yer almaktadır. Öyle ki geçmiş günlerde Almanya’da yapılan uluslararası bir organizasyon için değerlendirme sunumları çekimi için Stadyuma kadar giden güzergah üzerine metro durak levhaları konulmuş ve çekimler yapılarak sunum hazırlanmış ve ilgili komiteye sunulmuştur.

2020 için ise 12,17 metrekare olan kişi başı yeşil alanı ancak 12,57 metrekareye çıkartma hedefini içermekte. Daha yeşil bir çevre için daha fazla alanların oluşturulması imar planlarımızda olmalıdır.

2020 yılı performansında çevreye önemli bir kaynak ayrılsa da Körfezimiz halen istenilen yerde değil. Öyle ki Körfezde balık veya midye çiftlikleri kurulmak istense, kirlilik değerleri dünya sağlık örgütünün öngördüğü değerlerin üzerinde ve kurulamaz çıkmakta. Bu körfez çevresinde kurulu tersane, sanayi kuruluşları gibi bir çok yerin gece operasyonları ile körfezi kirletmeye devam etmeleridir. Öyle ki balık tutmak için körfeze tekne ile açılan balıkçılar köpüklerle ve çeşitli kirletici unsurlarla karşılaşmaktalar. Bu durum NTV Yeşil Doğa programında dahi konu olmuştur. Midye konulu programda körfezden çıkan midyelerin kumlu, ağır metal içerdikleri vb konular geçmiştir.

Otopark sorunu ise bir çok yerleşim yerimizde halen sorun. Düğün salonları, kafeteryalar yapıyoruz veya ruhsatlandırıyoruz ama otoparkları yok. Araçlar ulaşım yollarında, ara sokaklarda vb. yerlerde. Sonra acil bir durumda yol kapalı, itfaiye manevra yapamıyor ve daha bir çok şikayet. (En belirgin örnek içinde bir çok salonu aynı anda kullanabilecek Derince Yelken Kafe.)

Körfez çevresinde kurulu bir il olmamıza rağmen ulaşımda körfezden yararlanmak konusunda gerideyiz. Oysa ki deniz ulaşımında ekonomik ve hızlı modeller üzerinde projeler geliştirilmelidir.

İlimizin trafik problemi günümüzde tam anlamı ile ayyuka çıkmış, nüfus ve araç artışına paralel çözümler üretilememiştir. Toplu taşıma politikaları aynı paralelde geliştirilememiştir.

İzmit körfezi önemli bir lojistik üssü olarak bir çok limana sahip. Yaklaşık 34 civarında olan bu limanlar körfeze gelen gemi miktarını arttırmakta, bu artış ve taşıdıkları yükler ise tehlikeler oluşturmaktadır. Bu limanlarda ve gemilerde oluşabilecek yangın veya acil durumlara karşı ne kadar yeterliyiz? Su kazaları için yeterliliğimiz nedir?

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler için 2020 yılı ayrılan kaynak 13.695.000,00 TL Oranı ise Yüzde 0,49. Yerel kalkınma projesi uygulamalarına 2020 yılı ayrılan kaynak 972.615,00 TL oranı ise yüzde 0,04. Atık bertaraf tesisi projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi için 2020 yılı ayrılan kaynak 81.880.000,00 TL oranı ise yüzde 2,95. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri 255.973.000,00 TL ve oranı ise yüzde 9,22. Faiz giderlerinin çok çok altında paylara sahip.

Vatandaşımızın GÖNLÜNÜ KAZANMAK İÇİN sosyo-ekonomik yaşantısını kolaylaştırıcı projeler üretmemiz ve vatandaşımıza her zaman dokunmamız gerekir. Bu projeler ulaşım, toplum gelişimini sağlayacak kalkınma, kırsala yönelik projeler ile gerçekleşir. Adaletli ve hoşgörülü davranma ile olur. Maalesef bugün toplumumuzda kadın Cinayetleri ve İntiharlar her geçen gün artarak karşımıza çıkmakta. Bu iş sadece yandaşların Gönlünü Kazan Projeleri ile olmaz. (Ayrılan kaynak 3.750.000,00 TL)

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, temiz bir körfez, modern bir kent bırakmak en büyük hedefimiz olmalı ve geç kalmadan gerekli çalışmalar, projeler üretilmeli ve hayata geçirilmelidir.

YERLİ MALI HAFTASI

12-18 Aralık günleri Yerli Malı Haftası olarak kutluyoruz.  Bu vesileyle başta KOCAELİ Halkının ve tüm milletimizin bu özel haftasını kutluyorum. AK Parti İktidarı yerli sanayi, yerli otomobil söylemlerini zirvede tutarken bir yandan yerli Tank Palet fabrikamızı dış sermayeye devretmiştir.  Diğer taraftan da Rahmetli ERBAKAN Hocamızın koalisyon hükümetleri döneminde ülkemize kazandırdığı yüzlerce tesisi ya kapatmış ya da özelleştirmiştir. Kocaeli ilimiz için TUİK tarafından açıklanan resmi bir veriyi paylaşmak istiyorum. Ülkemizin sanayideki lokomotifi olan kentimizin son 2018 yılında gerçekleşen İhracat ve ithalat sonuçlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.  2018 İHRACAT 28 Milyar 175 Milyon  İTHALAT ise 42 Milyar 550 Milyon. İhracatımızın ithalatı geçtiği dış ticaret açığı değil de fazlası verdiğimiz bir ekonomi tablosunu da göreceğimiz günlerin gelmesini temenni ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir