Paylaş

Başkan Sarıbay; “Kanal İstanbul’a sizlerde itiraz edip, geleceğinize sahip çıkın!”

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. M. Cengiz Sarıbay, tartışmalı Kanal İstanbul projesi hakkında açıklama yaparak, Kocaeli Halkını da sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbullulara Kanal İstanbul projesine ‘itiraz’ çağrısının ardından binlerce vatandaş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun üzerine çevre illerden gelen Kanal İstanbul Projesine itiraz etme talebi CHP’yi de harekete geçirdi. CHP Kocaeli İl Başkanlığı dün sosyal medya üzerinden Kocaeli’nde ki vatandaşlarında Kanal İstanbul projesine Kocaeli Valiliği’ne giderek itiraz edebileceğini, örnek dilekçe ile yayımladı.

“BU PROJENİN SONU FELAKET”

Başkan Sarıbay; “Açıklandığı günden bugüne kadar tartışmaların odağında olan Kanal İstanbul Projesi için TMMOB tarafından hazırlanan raporlarda, projenin yaratacağı sıkıntılar dile getirilmiş, bilimsel olarak riskler sıralanmıştır. Bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular, dereler ile Terkos Gölü projeden etkileneceği, Karadeniz’deki tuzluluk değerinin artması nedeniyle Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistemin bozulacağı, heyelan riskinin artacağı, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olacağı, Sazlıdere Barajı’nın tümüyle yok olacağı başta olmak üzere geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlar bırakacağı ifade edilmektedir. Neresinden tutarsanız tutun bu proje felakete yol açacak bir projedir” dedi.

“SİZLERDE GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN”

“Bu proje sadece tek bir kenti ilgilendirmiyor. Hepimiz için önemli. İstanbulumuzu, doğamızı ve ülkemizin egemenlik haklarını korumak için tüm Kocaelili hemşerilerimizi demokratik itiraz haklarını kullanmaya davet ediyoruz” diyen Başkan Sarıbay; “Ekolojik ve çevresel bir felakete yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, halkın cebinden çıkacak on milyarlarca lirayı heba edecek Kanal İstanbul projesine karşı iseniz Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için itiraz dilekçesi ile Kocaeli Valiliğine başvurabilir sizlerde geleceğinize sahip çıkabilirsiniz. İl ve ilçe Başkanlıklarımızdan itiraz dilekçesi temin edebilirsiniz” çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere;

KOCAELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KOCAELİ

İTİRAZ EDEN

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adresi:

KONU

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 23.12.2019 tarihinde halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması ve Beton Santralleri Dâhil) ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna karşı itirazlarımın sunulması, ÇED Olumsuz Kararı verilmesi talebidir.

İTİRAZLARIM

İstanbul İli, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergâhta yaklaşık 45 km uzunlukta, 20,75 m derinlikte ve 275 m genişlikte bir Kanal açılması için hazırlanan projeye ilişkin ÇED Raporuna aşağıda belirttiğim nedenlerle itiraz ediyorum.

Kanal İstanbul Projesi,

1- İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır,

2- İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır, 3- Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır,

4- Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanları yok olacaktır,

5- Sadece İstanbul’da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir,

6- ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecektir,

7- Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracaktır.

ÇED Raporu, projenin olumsuz çevresel etkilerini bertaraf edecek değerlendirmeler içermemektedir, yukarıda açıklanan sakıncalara dair kaygılarımı gidermekten uzaktır ve bilimsel yeterliliği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Bu Rapor ile Projenin hayata geçirilmesi, Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde idareye yüklenen görevlere aykırılık oluşturmaktadır.

Anayasa’nın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevli olduğu açıkça belirtilmiştir.

Kanal İstanbul doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olduğundan “sağlıklı çevrede yaşama hakkı”mın ihlal edilmesini kabul etmiyorum. Anayasal yetkilerimi kullanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED Olumsuz Kararı verilmesini talep ediyorum.

Ad-Soyadı İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir