Paylaş

Son günlerde sözleşmeli personel ile ilgili olumsuz algı yaratmak için kullanılan söylemler karşısında İzmit Belediyesi tarafından bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettiş, yaklaşık iki ay boyunca İzmit Belediyesinde teftiş gerçekleştirmiştir. Yapılan teftişte bütün müdürlüklerimiz ince elenip sık dokunarak değerlendirilmiştir.

Teftiş sonuçları Aralık ayında İzmit Belediyesine ulaşmış olup, söz konusu teftişin sonucunda belediyede usulsüz personel çalıştırıldığı ve bazı usulsüz memur alımları yapıldığının tespiti bilgisi tarafımıza rapor halinde iletilmiştir.

İzmit Belediyesi, bu hassas konuda İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan rapora göre hareket edecektir.

Lakin; bu konuda 3 ana kriter göz önünde bulundurulacaktır.

1-    Müfettiş tarafından İzmit Belediyesine bildirilen usulsüz atamaların gereği elbet yapılacaktır; ancak personel, çalışma performansına göre değerlendirilecektir.

2-    Söz konusu personelin İzmit Belediyesinde çalıştığı yıllar ve İzmit Belediyesine katkıları mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Hizmet süresine ve performansına göre yapılan değerlendirme ile BEKAŞ’tan alım yapılacaktır. Liyakate aykırı bir şekilde bir günde kadrolu yapılan personellerin, iş barışı olduğu kadar kamu vicdanını da yaraladığı aşikârdır. Bu konuda da müfettiş tarafından oluşturulan rapor doğrultusunda hareket edilecektir.

 3-    İzmit Belediyesinde BEKAŞ işçisi durumundayken uzmanlık alanı ve yetkinliği yeterli olmadığı halde, uzman gibi kadroya atanan sözleşmeli personel, BEKAŞ işçisi olarak İzmit Belediyesi ve İzmit halkına hizmet etmeye devam edecektir. Müfettiş raporu doğrultusunda daha önce BEKAŞ’ta çalışanlar, yine BEKAŞ’a geri döndürülecektir.

İzmit Belediyesinin ortak değeri olan emek ve adalet kavramlarının hiçbir kimse ya da kurumca sömürülmesine izin vermeyeceğimizin ve hakkıyla çalışan, üreten, alın teri döken her çalışanımızın daima arkasında olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir