Paylaş

KOTO, 2 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren ve müteahhitlerin sınıflandırılması mecburiyetini zorunlu kılan, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliği hakkında kapsamlı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda sektörün taleplerini dile getiren KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, “İptal edilecek olan bahçe ve çatı dubleksinin yerine kat verilsin” dedi

Kocaeli Ticaret Odası, 2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” hakkında inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla seminer düzenledi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, yönetmelik hakkında tüm bilinmeyenler ve uygulamalar, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Hilal Esat Yorulmaz tarafından detaylarıyla aktarıldı.

SEKTÖRDE YÜZDE 30 DARALMA YAŞANDI

KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın da katılımıyla gerçekleşen seminer, Kocaeli Ticaret Odası Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Sektörün içinde bulunduğu zorlu durum ve Oda olarak yapılan girişimleri paylaşan Kayacı, “2019 yılı olarak geçmiş yıllara nazaran sektörde %30 civarında gerileme yaşamış durumdayız. Bur gerilemeye birçok neden sayabiliriz. Bu nedenlerden biri de yasası ve yönetmeliği eksik olan bir sektör olmasıdır. 2020 yılının bizler için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ederim.

İPTAL EDİLEN BAHÇE VE ÇATI DUBLEKSİNİN YERİNE KAT VERİLSİN

Zamanı iyi kullanmak adına, devam eden çalışmalarımızdan birkaç başlık sunmak ve sözü konu ile ilgili bilgilendirmeyi yapacak şube müdürümüze bırakmak istiyorum. Sektör olarak, ‘İptal edilen çatı dubleksi ile bahçe dubleksinin yerine kat verilmesini istiyoruz. 1.20 olan balkon çıkmalarının 1.50’ye yükseltilmesi, tek tip ruhsat ve iskan harcı düzenlenmesi yapılması, bölgesel imar yönetmeliği hazırlanması, eşit mesafede olan cadde ve sokaklarda kotun arsanın en yüksek yerinden alınması, bina ortak alanlarının tümünün emsale dahil edilmemesi, kiler için bırakılan alanın 8 metrekare olması’ gibi birçok çalışmamız devam etmektedir. Sizlerin de desteği ile bu mücadelelerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

YÖNETMELİĞİN AMACI HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Akabinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Hilal Esat Yorulmaz, yönetmelikle ilgili kapsamlı bilgiler paylaşarak şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle Ticaret Odası’na bu önemli katkısından dolayı teşekkür ediyorum 2 Mart 2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin amacı; plan, fen, sanat ve sağlık çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyeti ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının ve gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

‘DEPREM SORUMLULUĞU TAŞIMAYAN MÜTEAHHİTLERİN AYIKLANMASI ARZUSUNDAYIZ’

Kocaeli’de her an depremle birlikte yaşadığımız düşünülürse, müteahhitlerin bu alanda çok büyük sorumluluğu olduğu ortada. Dolayısıyla bu sorumluluğu taşıyacak nitelikte müteahhitlerin faaliyetlerine devam etmesi ve diğerlerinin ayıklanması hepimizin ümidi. Yönetmelik 6 Haziran 2019 tarihinden beri yürürlükte. Ama bu aşamaya gelinceye kadar pek fazla duyuramadık. Şimdi yönetmeliğin 14. Maddesinin 3. Fıkrası da 2 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girince, MAKS sistemiyle yani ruhsatların düzenlediği sistemle, MYS sistemi yani Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi entegre oldu. Ve 2 Aralık 2019 tarihinden bu yana ruhsatlar kesilemiyor. Tabi ki Otopark Yönetmeliğiyle de aynı döneme denk gelmiş olması bizim için zorlayıcı bir sürece sebep oldu. Farkındayız sizler için de sıkıntı oluyor. Bütün arkadaşlar belgelerinizin bir an önce düzenlenebilmesi için özveriyle çalışıyorlar. Bu anlamda da anlayışınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah yılbaşına kadar elimizdeki yoğunluğu eritmek arzusundayız.

ÖNEMLİ KISTASLAR

Bu yönetmeliğin ana unsuru; birtakım yeterliklerle ilgili kıstaslar getirerek müteahhitlerin üst sınıflara yükseldikçe iş yapabilirliklerinin sağlanması. Bu sunulması gereken yeterlikler H grubu dediğimiz 2 milyon 500 bin TL yaklaşık maliyeti olan işleri yapabilecek müteahhitlerin üzerindeki diğer gruplar için istenen belgeler ve yeterlilikler. H grubu müteahhitlerimiz için bu yeterlilikler istenmiyor. Firmalarına ait bilgileri vermeleri yeterli olacak.

EKONOMİK, MALİ, MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİKLER ARANACAK

Bu yeterlilikler; ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikler olarak gruplandırılmış. Ekonomik mali yeterlilikler bilanço, iş hacmi yani ciro, ve banka referans mektubu sunulması yönünde. Mesleki ve teknik yeterlilik ise iş deneyimleri ve teknik personel yeterliliği olarak düzenlenmiş. Fakat şuanda teknik personel yeterliliği kriter olarak kullanılmıyor. Biz başkanlığın sisteminde bunların envanter bilgisi oluşturulması ve 3 yıl sonra yürürlüğe girdiğinde bununla ilgili işlemlerin başlatılacak olması sebebiyle teknik yeterlilik belgelerini yine de istiyoruz. Ama bunlar şu anda kriter olarak hangi gruba yerleşeceğinizi etkilemiyor.

KİMLER BELGE ALAMAYACAK?

Şimdi öncelikle belge müracaatı yapmak için tabi ki birtakım şartlar var. Bunları bilmekte fayda var. Bazı durumlarda olmak gerekiyor müteahhitlik belgesi alabilmek için. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklarına karşılık borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen, başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içeresinde kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilmek kaydıyla yetki belgesi numarası kullandığı işlerde; hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet süratiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran ve/ veya buna teşebbüs eden, sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden, hilali malzeme araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan, gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi tahsis edilmez. Yetki belgesi numarası olanların iptal edilir.

KATILIMCILARIN SORULARI YANITLANDI

İnşallah böyle şeyler olmayacak tabi ama ceza alan müteahhitlerimizin ve ticari olarak iş yaptıkları kişilere sıkıntı yaratan müteahhitlerimizin belgi grupları yenilenmeyecek ve şuan da başvuruları kabul edilmeyecek. Daha detaylı bilgilere ve başvuru için gerekli evraklara https://kocaeli.csb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.” Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Hilal Esat Yorulmaz kapsamlı sunumunun ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı. Böylelikle katılımcılar, şirketlerine özel konular hakkında da bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir