Paylaş

18 yıllık mazisiyle Kocaeli’nin en eski ve en istikrarlı düşünce kulüplerinden Selçuklu Düşünce Kulübü’nde 4’ncü Başkan Niyazi Aksoy yerini 5’nci Başkan olarak göreve gelen Ahmet Baykuş’a konferanslı bir toplantıda devretti. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hocalarından ve Kocaeli eski Merkez Vaizlerinden Ali Vasfi Kurt’un konuk edildiği “Dinin Ahlâkı” başlıklı konferans SDK düşüncedaşlarının katılımıyla Sivil toplum Merkezi’nde gerçekleşti.

İlk olarak tarihî coğrafyamızdaki düşünce sistematiklerinden bahseden Yrd. Doç. Ali Vasfi Kurt, son dönemde laik temelli Frankofon Düşünce ile seküler temelli Anglo-Sakson Düşünce arasında kaldığımızı dile getirdi. Medeniyetler Mahşeri olarak tarif edilen Anadolu’da tarikatlar ve devşirme sisteminin devletler değişse de değişmeyen bir gelenek olduğu kanaatini seslendiren A.Vasfi Kurt, 1826’daki Vaka-yı Hayriye ile 15 Temmuz Darbe Girişiminin birbirinden farklı düşünülmemesi gerektiğini ve Bektaşîliğin yeri nasıl başka tarikatlarla doldurulduysa Cemaat’in yerinin de başka cemaat ve tarikatlarla doldurulmaya çalışıldığını aktardı. Bu gurupların kayıt altına alınmasının önemini Osmanlı Arşivinden bazı kaynaklarla da örneklendirdi.

Selçuklu modelinin Osmanlı’ya kaynaklık teşkil etmesi gibi CHP modellemesinin de DP ve sonrası döneme kaynaklık teşkil ettiğini ifadelendiren Kurt, Cumhuriyetin dinî düşüncede yaratmak istediği prototipin halk nezdinde Yunus tipi ve entelektüel camiada ise İbni Arabî tipi olduğunun altını çizdi. Günümüzde ise bu tipolojinin Reşit Rıza modeline kaydığını öne sürdü. Fikrî detay anlamında “Kutsal Veli Yaratmak” makalesinin mutlaka okunması gerektiğini de vurguladı.

Çözüm ve çıkış yolu olarak da matematikzede bir toplum olarak ‘think tank’ kavramının derneklere, ocaklara ve benzeri teşekküllere damıtılması zaruretinden söz eden Ali V. Kurt; tarih, edebiyat, felsefe ve ilâhiyatın dördü bir arada olacak şekilde disipline edilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Türkiye’dekilerin tek yönlü bakışının tek disiplinde uzmanlaşmayı ve fakat diğerlerinden kopuk olan anlayıştan kaynaklandığını da sözlerine ilâve etti.

1 saatlik sunumun ardından yoğun bir katkı, eleştiri ve soru-cevap faslı yaşandı. Son olarak da 2 yıl boyunca Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanlığı yapan eğitim aktivisti Niyazi Aksoy hazirûna teşekkür ederek görevi Çakabey Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ahmet Baykuş’a Selçuklu rozetini takarak devretti. Ve iki Başkan günün anısına hazırlanmış olan teşekkür plaketini Ali Vasfi Hoca’ya birlikte takdim ettiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir