Paylaş

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

PARSELLERE GEÇİT HAKKI VERİLDİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında yer alan Körfez Mahallesi 1875 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhidi ve Zeytinburnu Mahallesi 1118 numaralı parselin ifrazı için olan gündem maddeleri encümende onaylandı. Emlak İstimlak Müdürlüğü dosyasında yer alan Ambarcı Mahallesi 401 ve 409 numaralı parsellerdeki geçit hakkı talebi belediye mülkiyetinde olan 76 metrekarelik 401 parselin kıymet takdir komisyonunca belirlenen 2,669 TL bedelin ödenmesi ardından geçit hakkı haritasının onaylanması için encümene sunuldu. Emirhan Mahallesi 401 ve 2022 numaralı parsellerdeki geçit hakkı talebi encümende onaylandı. Yenidoğan Mahallesi 4428 ada 2 numaralı parselde 1998 yılında yapılan şuyulandırma çalışmasında vatandaşın sehven bedele dönüştürülen hissesinin düzeltilerek evinin bulunduğu yerden hisse verilmesi için olan talep encümende onaylandı.

RUHSATA AYKIRI EK İMALATLARA CEZA

Yapı Kontrol Müdürlüğünün dosyasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi 1193 ada 187 numaralı parselde bulunan ruhsatlı binanın zemin katındaki iş yerinde kaçak olarak yapılan sundurma için 2,800 TL cezai işlem uygulanması kararı encümende onaylandı. Karabaş Mahallesi 1040 ada 156 numaralı parselde projeye aykırı imalat yapılan ruhsatlı binada daha önce belirlenen 6,973 TL cezai işleme ek olarak yapılan aykırı imalatların projeye uygun hale getirilmesi için olan gündem maddesi encümene sunuldu. Yahyakaptan Mahallesi 4985 ada 2 numaralı parselde bulunan binanın ruhsat ve proje şartlarını yerine getirmesi sebebiyle ruhsata bağlanması için karar encümende onaylandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir