Paylaş

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası Gebze 2 No’lu Şube, koronavirüse karşı mücadelede alınması gereken tedbirlere dair açıklama yaptı, ekonomik ve sosyal yaşama dair öneriler sundu.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube, “İşçiler koronavirüse karşı mücadelenin belirleyici dinamiğidir” başlığıyla açıklamada bulundu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şubesi adına yapılan açıklamada, işyerlerinde alınması gereken önlemlere dair vurgu yapılırken ekonomik ve sosyal yaşama dair de öneriler sunuldu.

Açıklamada koronavirüs salgınında kritik bir sürece girildiği belirtilerek salgının halk sağlığını tehdit ettiği, çalışma yaşamı ve ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Açıklamanın devamında işçilerin büyük kitleler halinde bulunduğu ve maddi toplumsal hayatı her açıdan üreten merkezler olan fabrikalarda da virüs tehlikesinin bulunduğu belirtilerek alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

* Dışarıdan gelen firma ve misafirlere durum kontrol formu doldurulmalı, (Yurt içi seyahati ile ilgi)
* İşyeri girişlerinde termal kameralar ile kontroller yapılmalı
* Dışarıdan gelen firma çalışanlarının (TIR şoförleri vs) yemekhaneye girişleri yasaklanmalı
* Servislere el dezenfektanı koyulmalı, fabrikadaki el dezenfektan sayısı arttırılmalı
* Ortak kullanım alanlarına ulturaviyole ışın uygulaması ile kontrol altında tutulmalı
* Kronik rahatsızlığı bulunan işçiler ücretli izne tabi tutulmalı
* Revir ve ortak kullanım alanları daha sık temizlenmeli
* Açık ekmekler iptal edilmeli, tüm ekmekler roll olmalı. Tabak, çatal, kaşık vb. poşetli biçimde hazırlanmalı
* Su sebilleri kaldırılarak pet su servisi yapılmalıdır
* Bu uygulamaların yapılmadığı iş yerlerinde Alo 184 ya da Çalışma Bakanlığının 170 hattı aranmalıdır. * Virüsle mücadelenin yaratabileceği sosyal tahribatı azaltmak ve çalışanların korunması için ise çalışma yaşamına ilişkin aşağıdaki önlemler acilen alınmalıdır.
* Koronavirüs salgını süresince işten çıkarmalar (suçlu çıkarmalar dışında) yasaklanmalıdır.
* Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak işsizlikte yaşanabilecek artışlara karşı işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. İşsizlik sigortası ödeneği alabilmek için son üç yılda 600 gün çalışma koşulu virüsle mücadele döneminde 90 güne indirilmelidir.
* Koranavirüs salgını süresince işsiz kalanların ve gelir kaybına uğrayanların elektrik, su, doğalgaz, iletişim temel ihtiyaçlarına ilişkin faturaları ile kredi borçları ertelenmelidir.
* Okullarının tatil süresine paralel olarak 15 yaşından küçük çocuğu olan çalışan anne babalardan birine kamuda idari izin, özel sektörde ise ücretli izin verilmelidir.
* Kamu ve özel sektör ayırımı olmaksızın risk grubu çalışanlara gelir kaybı olmaksızın izin verilmelidir.
* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlara verilen idari izin, özel sektörde de ücretli izin olarak uygulanmalıdır.
* Koronavirüs kapsamında verilen ücretli izinler yıllık ücretli izin hakkından mahsup edilmemelidir.
* Salgınla mücadele döneminde 14 gün olarak öngörülen karantina hali, SGK ve Bakanlık tarafından “hastalık hali” kapsamına alınmalı ve bu sürede çalışanların gelir kaybı önlenmelidir.
* İşten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yerine kısa çalışma ödeneği ve ücretli izin uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. Çalışma sürelerini azaltmak zorunda kalan, salgın süresince kapanan, üretim veya hizmeti azaltan işyerleri için İşsizlik Sigortası Fonu kapsamındaki Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması başlatılmalıdır. Mevzuatta yer alan zorlayıcı sebep tanımı koronavirüs için derhal uygulanmalıdır.
* Emekliler koronavirüse karşı en kırılgan gruplardan birini oluşturmaktadır. Emeklilerin düşük gelirleri virüse karşı korunmalarını zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede asgari ücretten düşük gelir ve aylık alan emeklilere koronavirüsle mücadele döneminde aylık ek 1000 TL destek ödemesi yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir