Paylaş

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve 11. Sağlık Meslek Komitesinden Hüseyin Gezer Medikal Sektörünün Kamu alacakları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığından yapılan Alacaklarda feragat edilmesi açıklaması üzerine Medikal Sektöründe yaşanan ödeme sıkıntılarının anlatıldığı toplantıya TÜMDEF-Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Konfederasyonu Temsilcisi Ufuk Özkaya ile MASSİAD-Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Cumbul ile KOTO 11.Sağlık Meslek Komitesinden Hüseyin Eryaşar ile sektör temsilcileri katıldı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve 11. Sağlık Meslek Komitesinden Hüseyin Gezer görüşlerini şöyle açıkladı: ‘Bizler Medikal Sektörü temsilcileri olarak; tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alanlarında faaliyet gösteren ve tüm Türkiye’de sayısı 10 bini bulan kuruluşlarız. Yaklaşık 200 bin çalışana istihdam olanağı sağlamaktayız. 2,5 milyar $’lık ticaret hacmi ile çalışıp üreten, vergisini ödeyen ekonominin temel çarklarından birisiyiz.

Her dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de tüm sağlık çalışanları gibi gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için sağlık kuruluşlarımıza kesintisiz ürün ve hizmet sunmak önceliğimiz oldu.Tüm dünya tıbbi malzeme bulamazken sektörümüz, gece gündüz çalışarak halkımız ve ülkemizin kimseye muhtaç olmaması için elinden gelen tüm imkanlarını ortaya koymuştur. Sektörümüzün karlılık oranları başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlar tarafından belirli mekanizmalar üzerinden kontrol ve denetime tabidir. Diğer sağlık kurumları gibi ruhsatlandırılmıştır ve tüm faaliyetleri denetim ve kontrol altındadır. Sektörümüzün kamuya satmış olduğu ürünler 180 gün civarında vadeyle anlaşılarak sözleşme ile imza altına alınmaktadır. Buna karşın halihazırda 3 yılı aşkın süredir alacağını tahsil edemeyen işletmelerimiz bulunmaktadır.Bu durum sektörün ilerleyişi açısından ciddi şekilde sıkıntılar oluşturmaktadır.

Her fırsatta Sağlık Bakanlığımıza sektörün alacaklarının çok acil ödenmesi gerektiğini, yerli ve milli ürünlerin ancak sektörün çarklarının döndürülmesi ile oluşturulabileceğini ifade ederken Maliye Bakanlığımız tarafından dün sektör temsilcileri ile yapılan görüşmede, alacaklardan %30 ile %60 arasında feragat edilerek ödemelerinin yapılabileceği görüşülmüştür.Sektörümüzün mevcut alacaklarında böyle iskonto yapması mümkün değildir. Sektörümüzde oluşan fiyat istikrarsızlığın sebebi firmalarımız değil döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, dünya genelinde arz-talep dengesinde yaşanan bozulmalardır ve artan vergi kalemleridir. Buna rağmen kamunun ve halkımızın ihtiyacı olan tüm tıbbı malzemeler sektörümüz tarafından fedakarca temin edilerek hızlı ve kensintisiz olarak ulaştırılmaktadır. Ayrıca tüm ürünlerin fiyatlarının üst sınırı Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir. Sektörümüzün yüksek kar şansı bulunmamaktadır.

Medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların alacaklarından feragat etmelerinin talep edilmesi, yerli ve milli üretimi her fırsatta destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara ulaşmayı sekteye uğratabilir.

Kamu alacaklarında yaşanan belirsizlikler ve alacaklarından indirim talep edileceği endişesi sektörü aşırı derecede tedirgin etmektedir. Sunulan hizmetlerin devamlılığının sağlanması noktasında sorunlar yaşanabilir. Firmaların iflas etmesi durumunun da işsizliği körükleyeceği aşikardır.

Medikal sektörünün yerli ve milli olması savunma sanayisi kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle yerli üretim medikal ürünlerinin alım garantisi kapsamına alınması gerekmektedir. Ne zaman alacağını tahsil edeceğini bilmeyen bir sektörün yerli ve milli ürün üretme konusunda yatırım planması bu şartlar altında mümkün gözükmemektedir. Mevcut ekonomik şartlarda zaten ciddi sıkıntılar yaşayan sektörümüz feragat talebiyle bitme noktasına gelebilir, mal ve hizmet sunumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Pandeminin ikinci fazını yaşadığımız şu günlerde sağlık çalışanlarına ve medikal firmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu kanısındayız.Medikal sektörü pandemi süresince mücbir sebep kapsamına alınmamıştır. Pandemi süreci dahil tüm KDV, stopaj, SGK ödemeleri hatta tahsil etmediği faturaların tüm vergilerini ödemiştir.

Her sektörde olduğu gibi yanlış yapanlar varsa Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlar tarafından tespit edilerek cezalandırılmalıdır. Bizlerde bu konuda kurumlarımızın yanında olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıl geriden gelen ve 19 Milyar TL’yi bulan kamu alacaklarının hızlı bir şekilde sektörümüze ödenmesi hayati önem taşımaktadır. Herhangi bir iskonto feragatı yapmamız mümkün değildir. Bizler alacaklarımızın tahsili ile yine işimize yatırım yapıp ithal olan ürünleri ülkemizde üretmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlıklardan talebimiz, hakediş ve alacaklarımızın hızlı bir şekilde ödenmesi, sözleşme sürelerine bundan sonra azami şekilde riayet edilmesi ve eczane ve hastane ödemelerinde olduğu gibi yasal güvence altına alınmasıdır. Aksi takdirde zor durumda kalan sektörün geri dönülmez sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı ortadadır.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Kocaeli Ticaret Odası 11. Sağlık Meslek Grubu

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir