Paylaş

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İç işleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası Kocaeli İl Hıfzısıhha kurulu tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

 

ALINAN KARARLAR

1. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı anlık olarak takip edilerek yeniden değerlendirilmiş olup bu kapsamda; 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydı ile dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2. 2020/2 ve 2020/56 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız gereği 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri (belediye başkanları, kurum il müdürleri, avukatlar, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, muhtarlar vb.) İl/ İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesisleri, özel hastaneler, kamu/özel eczacılar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanlar ve sağlık yöneticileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının devamına, görülen lüzum üzerine tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar (arazi, mandıra, ahır, sürü sahibi ve bu yerlerde çalışan tarım işçileri, hayvan çobanları vb.) ile bu faaliyetlerden elde ettikleri ürünleri çarşı veya pazar yerlerinde satan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

3. İlimiz genelinde Koronavirüs (Covid­19) salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşıyarak vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak adına personel, araç, gereç, PCR cihazı, ventilatör, hasta başı monitör vb. gerekli tüm tıbbi cihazlar, tıbbi sarf, tefrişat gibi malzemelerin, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlar tarafından temin edilmesinin uygun olduğuna,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir