Paylaş

Gölcük Belediyesi tarafından 09-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu; bir birinden değerli akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

İlçenin adının kültür ve sanatla duyurulması hedefiyle çok sayıda sempozyum düzenleyen Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü; geçen yıl vefat eden düşünce ve Türk edebiyatının önemli ismi merhum Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 09-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek.

EDEBİYAT TUTKUNLARI KERVANSARAY’DA BULUŞACAK

Açılış konuşmasını Diyarbakır Milletvekili önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker’in yapacağı sempozyumda; birbirinden değerli akademisyenler, edebiyat tutkunları ile bir araya gelecekler.

KARAKOÇ’UN EDEBİYAT ANLAYIŞI İLE DİRİLİŞ DERGİSİ’NİN ELE ALINACAK

Merhum Sezai Karakoç’un edebiyat anlayışı ile Diriliş Dergisi’nin ele alınacağı sempozyumda; 31 akademisyen bildiri sunacaklar. 9 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak sempozyumun ardından, akademisyenlerin bildirileri kitap haline getirilecek.

DİRİLİŞ DERGİSİ VE SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU PROGRAMI

9 Haziran Perşembe

Açılış protokol konuşmaları 10:00-11.10

Açılış oturumu 11.10-12.00

Diyarbakır Milletvekili ve önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker

1. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 14.00-15.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi – İstanbul Üniversitesi

– Prof. Dr. M. Fatih Andı – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Edebiyatımızda bir ‘Diriliş Topluluğu’ Var mı?”

– Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu – Sakarya Üniversitesi, “Bir Okul Olarak Diriliş Dergisi”

– Prof. Dr. Zeki Taştan – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, “Uyanış, Yenidendoğuş, Gelişme ve Devrim Kavramları Etrafında Diriliş’i Anlamak”

2. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 15.15-16.15

Oturum Başkanı Prof. Dr. Musa Duman – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

– Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Estetik Genleşme: Diriliş Dergisindeki Kelime Tercihleri Etrafında Sezai Karakoç Düşüncesinin ve Estetiğinin Boyutları”

– Doç. Dr. Muhammed Hüküm – Sakarya Üniversitesi, “Diriliş Dergisi’ne Yansıyan Yönleri ile Toplumsal Arka Plan Kültürü”

– Dr. Öğr. Üyesi Şaban Bıyıklı – Marmara Üniversitesi, “Diriliş Dergisinde Tarih Tasavvuru”

– Doç. Dr. Mahfuz Zariç – Batman Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Eserlerinde Atıfta Bulunulan Ayet ve Hadisler ile Diriliş Dergisinde Tasavvufî Mevzular”

3. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 16.30-17.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu – Sakarya Üniversitesi,

– Prof. Dr. Şaban Sağlık – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “’Kasaba Edebiyatı’ Kavramı Açısından Sezai Karakoç’un Hikâyeleri”

– Prof. Dr. Muharrem Dayanç – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un ‘Edebiyat Yazıları’nda Şiirin Konumlandırılışı”

– Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Mekânın Distopyası”

– Dr. Öğr. Üyesi Şaban Çobanoğlu – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Metafizik Derinliklerde Ruhun Dirilişini Arayan Bir Hakkikat Yolcusu: Sezai Karakoç”

4. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 09.30-10.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

– Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Diriliş Dergisinde Yayınlanan Batı ve İslâm Düşüncesi Üzerine Tercümeler”

– Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Aydın – Doğu Akdeniz Üniversitesi, “Sezai Karakoç’ta ve Diriliş Dergisinde Batı Şiiri”

– Doç. Dr. Bahtiyar Aslan – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Diriliş’te T.S. Eliot’tan Çeviriler Üzerine Bir Değerlendirme”

– Dr. Öğr. Üyesi Koray Üstün – Hacettepe Üniversitesi, “Diriliş’te Teknolojinin Görünümü”

5. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 11.00-12.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Şaban Sağlık – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

– Prof. Dr. Mustafa Balcı – İstanbul Üniversitesi, “Diriliş Şairi İsmet Özel ve İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır Şiiri”

– Prof. Dr. İbrahim Tüzer – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, “Bir ‘Diriliş’ Hikâyesi: İsmet Özel ve Amentüsü”

– Doç. Dr. Ahmet Koçak – İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Hatıralarında Edebî Figürler: Necip Fazıl”

– Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez – Bilecik Üniversitesi, “Ebubekir Eroğlu ve Diriliş Dergisi”

6. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 14.00-15.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dayanç – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

– Prof. Dr. Beyhan Kanter – Mardin Artuklu Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İstanbul Mimarisinin Estetiği”

– Doç. Dr. Dursun Ali Tökel – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Sembolsüz Millet Yaşayamaz: Sezai Karakoç’a Göre Millet Sembollerinin Kaynağı Olarak Halk Anlatıları”

– Doç. Dr. Mehmet Güneş – Marmara Üniversitesi, “Değişime Direnen İki Şahsiyet: Gergedanlar Piyesinin Berenger’i ile ‘Masal’ Manzumesinin Yedinci Oğlu”

– Doç. Dr. M.Sani Adıgüzel – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Eserlerine Bir Şerh Düşmek: Kelimeler Ülkesinde Açılan Ebedîlik Yelpazesi”

7. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 15.30-16.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı – İstanbul Üniversitesi

– Prof. Dr. Turan Karataş – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, “Diriliş’teki Bilinmeyen/Kayıp İmzalar”

– Doç. Dr. Muhittin Doğan – Marmara Üniversitesi, “Diriliş’te Bir Gelenek Şairi: Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu”

– Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, “Cahit Zarifoğlu’nun Diriliş’te Yayımlanan Yabancılık Başlıklı Hikâyesinin Yazınsal Göstergebilim Yöntemi ile İncelenmesi”

– Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir – Kırklareli Üniversitesi, “Sedat Ümran ve Diriliş Dergisindeki Şiirleri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir