Paylaş
74 yıl önce 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949’da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların cinsiyet, ırk, din, dil ya da başka bir nedenle hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama haklarına sahip olmalarını garanti altına almıştır.
İnsan hakları, insanlığın ortak değeri, ülkelerin ortak paydası ve demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin onlara hür ve eşit bireyler olarak muamele etmek, insan hakları kavramının özüdür.
Aziz milletimizin binlerce yıldır farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşadığı Ülkemiz, hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur.
Tarihimiz, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Aziz Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettir. Hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimlerimizle; insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahibiz.
Ülkemiz “Hukuk Devleti” olma ilkesi çerçevesinde; her türlü ayrımcılığı, Anayasal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak, her bir ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kabul etmiş ve insan hakları normlarını sağlama sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir.
Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor; bugünün, dünyanın birçok yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor; mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.
 Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi  

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.