Paylaş

28.Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Harun Özgür Yıldızlı, il başkanlığı ve milletvekili adaylığı süresi boyunca söz verdiği gibi Staj ve Çıraklık Mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu ilk soru önergesinde Staj ve Çıraklık Mağdurlarının taleplerine yer veren Yıldızlı, kendisini ziyaret etmeye gelen Kocaeli Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Muhammet Alperen Oruç ve yönetim kurulu üyelerinin yanında önergeyi imzalayarak meclis başkanlığına gönderdi.

 

Açıklamasında her zaman staj ve çıraklık mağdurlarının yanında olduğunu ve bundan sonra da TBMM çatısı altında bu mağduriyetin giderilmesi için takipçi olacağının sözünü veren Yıldızlı’ya dernek başkanı Oruç ve yöneticiler teşekkür etti.

 

Yıldızlı, Kocaeli’nin ve Türkiye’nin çözüm bekleyen tüm sorunlarını TBMM’ye taşıyacağının da altını çizdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 21.06.2023

                                                                                                                                        Harun Özgür YILDIZLI

                                                                                                                                          Kocaeli Milletvekili

 

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamında çıraklık ve staj döneminde olanlar, erken emeklilik (EYT) hakkından yararlanamama sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, birçok vatandaşımızın emeklilik hesaplamalarında adaletsizlik yaşamasına neden olmaktadır. Çıraklar ve işletmelerde staj yapan öğrenciler, sigorta girişi yapılmakla birlikte, çıraklık ve staj dönemi boyunca sadece iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları primleri ödenmektedir. Bu süreçte analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları primleri ödenmediği için, bu sigorta dönemleri emeklilik hesaplarında (sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak) dikkate alınmamaktadır. Tahminlere göre, bu durumdan etkilenen bir milyonun üzerinde vatandaşımız mağdur durumdadır.

Bu Bağlamda;

 

 

  • Aday çırak, çıraklık ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin çıraklık, kursiyerlik, ve staj başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kollarında hizmet ve sigorta başlangıcı sayılması yönünde Bakanlığınızca bir çalışmanız var mıdır?

 

  • Staj başlangıç tarihinin emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlangıcı olarak sayılmamasının önündeki engelleri kaldırmak ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek yönünde bir çalışmanız var mıdır?

 

  • Milyonlarca staj ve çıraklık mağduru vatandaşımızın haklı talepleri noktasında kamuoyunu bilgilendirmeye ve söz konusu mağduriyetleri gidermeye yönelik kapsamlı bir planlama açıklaması yapmayı düşünüyor musunuz?

 

 

 

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.