Paylaş
Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, TMO’nun Derince Silosunda yaşanan patlamaya dair açıklama yaptı. Yaşananların geçiştirilmesine seyirci kalmayacaklarını belirten Erkan, “AKP’nin 21 yıllık iktidarında 32 bine yakın işçi iş cinayetlerinde ölmüş, ülke adeta işçi mezarlığına dönüşmüştür” dedi.
Kocaeli’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Derince Silosunda meydana gelen şiddetli patlamada 12 işçi yaralanırken 3’ünün de entübe edildiği duyuruldu.
“TEDBİRSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR”
Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, son dönemdeki iş cinayetlerine değinerek, “Hatırlayacağınız üzere 22 Kasım 2022 de Amasra TTK işletmesinde yaşanan patlamada 43 işçi, 10 haziran 2023 te MKE’de yaşanan patlamada 10 işçi yaşamını yitirmiş, ardından yine MKE 18 Temmuzda yaşanan patlamada ise 4 işçi yaralanmıştı. Kamu işletmelerinde meydana gelen bu patlamalar bu alandaki tedbirsizliği gözler önüne sermektedir” dedi.
Patlama ile aynı gün İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu açıkladığını akraatan Erkan, “Rapora göre temmuz ayında en az 182, yılın ilk ayında ise en az 1052 emekçinin önlenebilir sebeplerle iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Özelde bu vahim vaka ile ilgili ve genelde tüm işletmelerde çalışanlarının sağlığının korunması için neler yapıldığını sormak istiyoruz” diye konuştu.
EMEP’in yetkililere ilettiği ve kamuoyu ile paylaştığı sorular şöyle:
– TMO da yapılan faaliyet gereği toz patlamalarının meydana gelme olasılığı yıllardır bilinmesine rağmen, bu silolarda patlamanın önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır?
– TMO işletmeleri “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerine uygun tesis edilmiş midir?
– İşletmede patlamadan korunma dökümü var mıdır?
– Patlayıcı toz konsantrasyonunu azaltıcı sistemler mevcut mudur? Neden patlama 13 siloyu etkilemiştir?
– Patlama basıncını tahliye için patlama kapakları var mıydı?
– Tahıl aktarımı sırasında gerek mekanik sistemlerin ürettiği enerji ve kıvılcıma karşı gerekse elektrik tesisatlarından kaynaklanacak gerekse de tahıl içinde olabilecek yabancı maddelerin (taş metal vb) çarpmasından kaynaklanan ateşleyici unsurlara karşı tedbir var mıydı?
– Aktarım sisteminde oluşan kıvılcımları tespit eden ve söndüren sistemler mevcut mudur?
– Kullanılan ekipmanlar “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) “ belirtilen kategorilere göre seçilmiş midir?
– Tesisin bakımları zamanında, uygun nitelikte yapılıyor muydu?
– Uygun nitelikte teknik personel istihdamı var mıydı?
– Personele toz patlamaları konusunda eğitim veriliyor muydu?
– Olası patlamalarda etki alanı içinde en az sayıda insanın bulunmasını sağlayan bir organizasyon sistemi var mıydı?
– Bu işletme çalışma bakanlığı tarafından denetlenmiş midir? Sıklığı nedir? Denetim sonuçları kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır.
– Bu tür işletmelerdeki kritik teknik personel hangi kriterler ile işe alınmaktadır?
“ÜLKE İŞÇİ MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ”
“Tüm bu sorular aslında mevcut mevzuatın gereklilikleri ile ilgilidir ve tüm bu tedbirleri almak ve denetlemek hem Çalışma Bakanlığı’nın hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın asli görevleridir” diyen Erkan, “Açık mevzuat hükümlerine rağmen alınmamış tedbirlerin varlığı ise yaşanan vakayı kaza olmaktan çıkarmaktadır. Her işçi ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan vakayı kaza olarak niteleyen ve olayla ilgili soruşturma açıldığını söyleyerek geçiştirilmesine seyirci kalmayacağız” dedi. “AKP’nin 21 yıllık iktidarında 32 bine yakın işçi iş cinayetlerinde ölmüş, ülke adeta işçi mezarlığına dönüşmüştür” diyen Erkan, “Bu durumu değiştirmek ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesine emek ve demokrasi güçlerinin birliğine bağlıdır” diye konuştu.

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.