Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Derince TMO silosunda meydana gelen patlamayı Meclise taşıdı.

Bitmez, Meclise verdiği yazılı soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI’ya patlamaya ilişkin sorular sordu.

Siloların olağan durumlarda tahıl ağırlıklı piyasa için “tadarik zinciri garantörü”, olağanüstü durumlarda ise “hayatın olağan akışını koruma regülatörü” vasıfları da dikkate alınarak Kocaeli Derince TMO silosunda yaşanan patlamayla ilgili olarak hem olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, hem ihmali ve/veya ihmali aşan kusurları olanların belirlenmesi hem de benzer durumların gerçekleşmesinin engellenmesi noktasında;

1-Patlamanın yaşandığı Kocaeli Derince TMO Silosu, olağandışı ve olağan üstü durumlarda ülke ihtiyacını karşılama işleviyle donatılmış özel statülü bir konuma sahip midir?

2-Şayet böyle ise, bu özel konumundan kaynaklı olarak ek güvenlik protokolü ya da farklı bir kontrol süreci işletilmekte midir?

3-Silodaki patlamanın sabotaj kaynaklı olma ihtimaline ilişkin bir inceleme söz konusu mudur? Sabotaj şüphesi oluşturan bulgular var mıdır?

4- Çeşitli basın-yayın organlarında bahsedilen ve yakın dönemde gerçekleştiği belirtilen taşımalarda siloya yapılan yüklemelerde patlama riskini artıran eklenti ürünlere ilişkin ihmal olduğu iddialarını doğrulayan bir bulgu var mıdır?

5-Siloya son dönemde yapılan ürün depolama işlemlerine konu tahıl ürünleri nelerdir ve ürünlerin menşei ülkeleri hangileridir?

6-Silonun rutin bakımı hangi aralıklarla yapılmıştır?

7-Silonun iş sağlığı ve güvenliği noktasında risk ve tehlike düzeyine ilişkin raporlaması en son hangi tarihte yapılmıştır?

8-Patlama sonrası İş Müfettişlerince yürütülen bir inceleme-soruşturma söz konusu mudur?

9-Silodaki havalandırma sistemi ve filtre temizliği en son ne zaman yapılmıştır?

10-Denetleme görevlileri ve ekipmanları, silonun rutin kontrolü ve bakımı için yeterli

midir?

11-Silonun sorunsuz çalışmasını sağlayacak teknik altyapı/üstyapı yeterli midir?

12-Söz konusu siloda patlama öncesinde ne kadar stok bulunmaktadır ve patlama kaynaklı ürün kaybı maliyeti ne olmuştur?

Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.