Paylaş

“Kadın Gücü”ne destek veren ve “kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur” anlayışı ile faaliyetlerini yürüten OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile akaryakıt dağıtım sektöründe bir ilke imza atarak “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlattı.

 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) etkin bir şekilde uygulanmasını hızlandıracak olan OPET, 4 aşamadan oluşacak proje kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı oluştururken yaklaşık 16 bini bulan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ve paydaşlarına “temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri” verecek.

Kadınların hayatın her alanında eşit ve özgürce yer alması hedefi ve “kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur” anlayışı ile faaliyet gösteren OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir program olan “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlattı. Proje ile BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) doğrultusunda başta OPET istasyonlarında, iş yerlerinde, sektörde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda ülke çapında eğitim programı başlatılarak kadın gücünün kapsayıcılığı ile etki alanını artması ve örnek bir model oluşturulması planlanıyor. Proje kapsamındaki eğitimlerin OPET Bravo Bayi Ödüllendirme Programı’nın kriterlerine eklenmesi ile tüm bayi ve bayi çalışanlarının katılımı sağlanacak.

Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyan projenin imza töreni; 9 Kasım Perşembe günü Rahmi M. Koç Müzesi’nde UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

“OPET’E KARARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

 Tanıtım toplantısında konuşan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Eşitsek Fark Eder” projesi ile ilgili; “OPET’e Kadının Güçlenmesi Prensipleri-WEPs’in etkili ve derinlemesine uygulanması konusunda çalışma kararlılığı için teşekkür etmek istiyorum. OPET’in bu süreçte elde edeceği iç görülerin yalnızca OPET’e yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratmak isteyen ancak nereden başlayacaklarından emin olmayan diğer şirketlere de yol gösterici olmasını diliyorum. BM Kadın Birimi olarak, şirketlerin WEPs çerçevesini takip ederek kurumsal yapılarını dönüştürebileceklerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin toplumsal cinsiyet eşitliği boyutlarını kurumsal olarak hayata geçirebileceklerine inanıyoruz. “Eşitsek Fark Eder”in bu ifadenin bir kanıtı olacağını umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“24 AY SONRA HEDEF VE ÇIKTILAR ULUSAL VE ULUSLARARASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK”

OPET’in sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ele aldığı tüm toplumsal projelerde uzun soluklu ve sorunun çözümüne yönelik eylem planları ile hareket ettiğini belirten OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade de UN Women Türkiye ile birlikte gerçekleşecek “Eşitsek Fark Eder” projesinden duyduğu heyecanı paylaştı ve şöyle konuştu:

“OPET, akaryakıt dağıtım sektöründe genç yaşına birçok başarı sığdırmış, sıra dışı bir marka… Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı iş stratejisiyle sektöründe fark yaratırken, aynı zamanda geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve güçlü vizyonuyla yıllardır tüketicinin “lovemark”ı…  Sosyal sorumluluk projelerimizin her biri toplum tarafından kabul görerek, örnek gösterilen uygulamalar haline geldi. Sağlık ve hijyen konusunda ülkemizde önemli bir değişim sağlayan Temiz Tuvalet kampanyamız, sosyal etkisi en yüksek projelerimizin başında geliyor. Yönetim Kurulu Kurucu Üyemiz Nurten Öztürk liderliğinde 23 yıl önce istasyonlarımızda başlayan ve tüm Türkiye’yi kapsayan hatta sınırlarımızı aşarak ülkemizin ‘medeniyet’ projesi haline gelen Temiz Tuvalet Kampanyası ile benzer bir başarı ivmesi yakalayan bir diğer projemiz de “Kadın Gücü” oldu. OPET olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs)  2017 yılında imza atmıştık. Bu imza sonrasında yoğun bir emek ile başladığımız Kadın Gücü Projesi, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle “erkek işi” olarak görülen akaryakıt sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı yarattı. Toplumsal ön yargıları değiştirmek ve kadınlara çalışma hayatında fırsat eşitliği sunmak amacıyla başlattığımız Kadın Gücü, şirketimizde projeyi yakından takip eden proje ekibimizin, bayilerimizin ve çalışanlarımızın yoğun emekleriyle güçlenerek kısa sürede büyüdü ve büyümeye devam ediyor.  Bugün 81 ilimizdeki OPET istasyonlarındaki kadın çalışan sayısı 3 bini aştı. UN Women ile bugün ilk adımını attığımız iş birliğimizin de sektörümüz ve toplumumuz için önemli bir değişim hamlesi olacağına inanıyoruz. OPET yine önce kendinden başlayarak çalışanları ve bayi personeli ile uzun dönemde sektöre ve topluma fayda sağlayacak önemli bir konuyu sahipleniyor.”

Projenin 24 ay boyunca devam edeceğini ifade eden Kahramanzade, bu sürenin sonunda hedef ve çıktıları UN Women’ın ulusal ve uluslararası ortaklarıyla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Kahramanzade, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projedeki ana hedefimizi; Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) etkin bir şekilde uygulayarak sektör ve toplumda toplumsal cinsiyete duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarını geliştirmek olarak özetleyebilirim. Kadınların güçlenmesi çatısı altında iletişim kampanyaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin savunuculuk yaparken, UN Women’ın Unstereotype Alliance (UA) üyeliği yoluyla kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim araçlarını da uygulayacağız. Tüm bunları gerçekleştirmek için ilk adımımız “eğitim” olacak. Yaklaşık 16 bin kişiyi bulan akaryakıt istasyonlarımızdaki çalışanlarımıza, “temel toplumsal cinsiyet eğitimi”nin verilmesini hedefliyoruz. Bu eğitimlerin bayilerimizin dijital eğitim platformlarında yer almasını ve ödüllendirme programımızın kriterlerine eklenmesini sağlayacağız. Ayrıca, OPET içerisinde de 30 kişilik bir gönüllü eğitici grup oluşturacağız. Bu grup aynı zamanda şirket içerisindeki “değişim liderleri” olma görevini de üstlenecek. Bu adımları hep Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesi altında yürüteceğiz.  UN Women gibi bu alandaki en derinlikli ve önemli çalışmaları yürüten kurum ile birlikte akaryakıt dağıtım sektöründe bir değişim yaratmak ve tüm iş dünyasına da örnek olmak, ilham vermek amacındayız. WEPs imzacılığımızdan gelen taahhütleri ölçümlenebilir şekilde yerine getirerek, kadınların özellikle iş yaşamındaki görünürlüklerini ve katılımlarını artırmak, toplumda var olan “meslek cinsiyeti” gibi kalıp yargıları değiştirerek “OPET’se Fark Eder” mottomuzdan hareketle “Eşitsek Fark Eder” diyoruz.”

“OPET TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI’NI OLUŞTURACAK”

Toplantıda projenin detayları hakkında bilgi veren ve Kadın Gücü Proje Lideri, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ise,  “Bugün burada her kadın ve kız çocuğunun potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayan programlar ve politikalar sunan UN Women ile “Eşitsek Fark Eder Projemizi başlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Böyle bir projenin duyurusunu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız günlerde yapmak da bizim için ayrı bir değer taşıyor” diye konuştu.

TÜİK’in son açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 36’larda olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Ne yazık ki, enerji sektöründe bu rakamlar çok daha geriden geliyor.  Akaryakıt dağıtım sektörüne baktığımızda ise kadın istihdam oranının yüzde 10’un altında olduğunu söyleyebilirim. Biz OPET olarak 2018 yılında bu konuda önemli bir adım attık ve “mesleğin cinsiyeti olmaz” algısının toplumda yerleşmesine destek olmak üzere “Kadın Gücü” Projemizi başlattık. Bugün geldiğimiz noktada sadece OPET bayilerimizde değil, akaryakıt dağıtım sektörünün genelinde mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının yerleşmeye başladığını ve istihdam oranın arttığını görüyoruz” dedi.

UN Women ile birlikte hayata geçirdikleri “Eşitsek Fark Eder” Projesi ile birlikte projeyi çok daha ileriye taşıdıklarını belirten Filiz Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle, OPET’in tamamında, sektörümüzde ve toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesinin ilerlemesine olanak sağlayan bir ortamın oluşmasına, WEPs ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasının hızlandırılmasına destek vereceğiz. Bu çerçevede ilk olarak markamız özelinde mevcut toplumsal cinsiyet eşitliği programlarının ve girişimlerinin güçlü yanlarını, fırsatları ve gelişim alanlarını tespit etmek amacıyla kullanılan, işletmelere yönelik bir öz değerlendirme aracı olan “WEPs Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi”ni gerçekleştireceğiz. Ardından buradan elde edeceğimiz bulgulara dayalı olarak “OPET Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı”nı ortaya koyacağız. 2018 yılından bu yana uyguladığımız ve istasyonlarımızda başarı ile uyguladığımız “Kadın Gücü” Projemizin hali hazırda var olan girişimlerinin etkisinin değerlendirilmesi de bir diğer adım olacak. Projemizin dördüncü aşamasında ise “Nihai Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi ve Raporlamasını” gerçekleştireceğiz.” dedi. Filiz Öztürk sözlerini şöyle tamamladı; “ Biz kadın ve erkeğin eşit şartlarda birlikte yürüdüğü ve eşit kazanımlar elde ettiği bir hayat düşlüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bugün herkesin farkına varması gereken bir olgu, bu eğitimlerin önemli bir farkındalık yaratacağına ve ülke genelinde yayılması ile kültürel toplumsal dönüşüme katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.”

Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir