Paylaş
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilk İzmit Belediye Meclis Toplantısı 20 Nisan Cumartesi günü 32 gündem maddesinin görüşülmesiyle gerçekleştirilecek
İzmit Belediye Meclis Toplantısı 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapılacak. Başkan Hürriyet ve yeni göreve gelen meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek meclis toplantısında 32 gündem maddesi ele alınacak. Geçtiğimiz dönem AKP’de olan meclis çoğunluğu, bu dönem Cumhuriyet Halk Partisinde olacak.
İŞTE YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEMİ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi (a) bendi gereği Meclis ve II. Başkan Vekilleri ve Kâtip Üyeleri (2 asil, 2 yedek üye) seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420059 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi (a) bendi gereği Encümen Üyeleri seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420071 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendi gereği İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi, süresi ve üye seçimi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420083 sayılı yazısı.
Marmara Belediyeler Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420092 sayılı yazısı.
Enerji Kentleri Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420135 sayılı yazısı.
Tarihi Kentler Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420170 sayılı yazısı.
Ş.Çayırköy Mahallesi 215 ada 23 parseldeki park alanında yapılacak Bıçkıdere Aquapark’ın projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süreyle kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.03.2024 tarihli raporu.
İzmit-Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na, Tohumyenmez Deresi Yan Koluna ait güncel dere yatağı sınırları ve “Adapazarı-Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-YSS Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demiryolu Projesi”ne ait güzergah ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer alan Kuzey Marmara Otoyolu Karayolları Kamulaştırma sınırlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.03.2024 tarihli raporu.
İzmit-Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b Uygulama İmar Planı Paftası, “E:1.00”, “H:4Kat” yapılaşma koşuluna sahip “Özel Eğitim Tesis Alanı” kullanımında kalan 176 ada 2 parselin güney doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.03.2024 tarihli raporu.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükmü uyarınca meclis toplantıların sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3420149 sayılı yazısı.
Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421969 sayılı yazısı.
I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kreş Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425677 sayılı yazısı.
III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadro unvanının Koordinasyon İşleri Müdürü olarak değiştirilmesi) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425683 sayılı yazısı.
TÜGVA ile yapılmış olan işbirliği protokolünün fesh edilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3422974 sayılı yazısı.
Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423662 sayılı yazısı.
ENSAR Vakfı ile yapılmış olan işbirliği protokolünün fesh edilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3424764 sayılı yazısı.
G.F. – Dünya Folklor Birliği’ne üye olunması ve protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423927 sayılı yazısı.
Tepecik Mahallesi 7611 ada 1 parsel (eski 240 ada 8 parsel) batısındaki umumi tuvalet yerinin ihalesinin iptal edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3425650 sayılı yazısı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423298 sayılı yazısı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3423652 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421977 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 tarih ve 3421973 sayılı yazısı.
I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kütüphane ve Müzeler Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426003 sayılı yazısı.
I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426004 sayılı yazısı.
I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Gelirler Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426005 sayılı yazısı.
I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (Kentsel Dönüşüm Müdürü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426006 sayılı yazısı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426000 sayılı yazısı.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3426011 sayılı yazısı.
İzmit Belediyesi’nin 2023 yılına ait Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince 01.01.2023-31.12.2023 dönemini kapsayan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 3415099 sayılı yazısı.

Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir