Paylaş

7 Dernek ve belirlenen 28 köy temsilcisinin bir araya gelmesiyle İzmit Çevre Köyler Araştırma ve Geliştirme Platformu faaliyete başladı

İzmit Çevre Köyleri AR-GE Platformu adı altında kurulan yeni platform ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda platform başkanı ve yardımcıları belirlendi. Platform başkanlığına Güray Oruç ismi seçilirken başkan yardımcılığına Mahmut Kır ve Salih Akmeşe getirildi. Yeni Kurulan Platformun basın sözcüsü ise İsmail Akdeniz oldu.

Yeni kurulan İzmit Çevre Köyleri AR-GE Platformu kamuoyuna yaptığı açıklamasında şunları belirtti,” İzmit Çevre Köyleri AR-GE Platformu yurttaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin İzmit için ortak kaygılara sahip herkesi aynı çatı altında toplamayı hedeflemektedir. Platformumuz, geçmişten bugüne taşınan ve gelecek kuşaklara aktarılmaya muhtaç ortak kültürel mirası muhafaza etmeyi ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi görünür kılmayı amaçlamaktadır. Platform bünyesinde halkın ortak ihtiyaç ve beklentilerine uzlaşı kültürü ve İMECE ruhu ile çözümler aranması beklenmektedir. Kültürel etkinliklerin organizasyonu, sosyal imkânların geliştirilmesi ve eğitim-sağlık başta olmak üzere bugünü ve geleceği doğrudan ilgilendiren ve etkileyen konu başlıklarında eksiklik ve aksamaların tespiti yapılarak yerel yönetimler, ilgili birimler, STK Temsilcileri ve Muhtarlarımızın katkı ve destekleri ile dayanışma duygusundan alınan güçle çözüme kavuşturulacaktır. Platformun amacına hizmet etmesi ve gerçekleştirilecek çalışmaların gerektirdiği çabuk hareket etme ve sürekli iletişimi sağlamak adına çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Oluşturulan bu alt komisyonlar sorunların yerinde ve zamanında tespitini sağlayacaktır. Bölgemizin geri kalmışlığı, sosyo-kültürel olanakların sınırlı oluşu, sağlık ve ulaşım konularında verilen hizmetin yetersizliği başlıca sorunlarımız arasındadır. İvedi çözüm bekleyen sorunlarımızı gündeme taşımak artık zorunlu bir hal almıştır. Bu sebeple, bölgemizde çalışmalar yürüten 7 Dernek ve belirlenen 28 köy temsilcisi ve platform gençlik kolları ile İzmit Çevre Köyler Araştırma ve Geliştirme Platformu faaliyete başlamıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir