Paylaş

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 18 madde karara bağlandı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ait toplam 18 madde görüşülerek karara bağlandı.

HİSSE DEVRİNE ONAY

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün dosyasında yer alan Yenidoğan Mahallesi 4346 ada 7 numaralı parselde bulunan park alanının park ve yola terk, ihdas ve tevhid haritası onay için encümene sunuldu. İhdas edilecek alanlarla ilgili kıymet takdir komisyonunca 83,220 TL olarak belirlenen bedelin tahsil edilmesi şartıyla ihdas encümen tarafından onaylandı. Deretepe Mahallesi 111 ada 15 numaralı parselde bulunan 52 metrekarelik belediye hissesinin kıymet takdir komisyonunca belirlenen metrekaresi 600 TL bedel üzerinden toplam 31,200 TL olmak üzere ikinci hissedara devri encümen tarafından onaylandı.

ECRİMİSİL ONAYLANDI

Hatipköy Mahallesi 2091 ada 12 numaralı parselde bulunan 7 metrekarelik belediye hissesinin komisyon tarafından belirlenen metrekaresi 900 TL olmak üzere toplamda 6,300 TL bedel ile ikinci hissedara devri encümende onaylandı. Cedit Mahallesi 4150 ada 37 numaralı parselde bulunan 31 metrekarelik belediye hissesinin toplamda 15,461 TL bedel ile devri encümende onaylandı. Tavşantepe Mahalle Konağında bulunan Aile Sağlığı Biriminin aylık 375 TL kira ile sözleşmesinin devamı onaylandı. Körfez mahallesinde bir firmanın işgal ettiği alan için 49,821 TL ecrimisil bedeli alınması kararı encümende onaylandı. Gündoğdu Mahallesi 464 ada 1 numaralı parselde belediye hizmet alanında kalan 0.17 metrekarelik alanın hissedarlar tarafından belediyeye hibe edilmesi için talep encümene sunuldu.

YIKIM KARARI İPTAL

Yapı Kontrol Müdürlüğünün dosyasında yer alan Yenidoğan Mahallesi 2170 ada 1 numaralı parselde bulunan ruhsatlı inşaatta tespit edilen, çevreye tehlike arz eden uygunsuzlukların yapılan uyarılar ardından giderilmediği gerekçesiyle inşaat sahibine 5,698 TL cezai işlem uygulanması kararı encümende onaylandı. Yenişehir Mahallesi 1712 ada 17 numaralı parselde bulunan binaya kaçak ilave inşaat yapılması gerekçesiyle 14,361 TL cezai işlem uygulanması kararı encümende onaylandı. Kozluk Mahallesi 178 ada 14 numaralı parselde bulunan binanın yıkım kararının imar barışı nedeniyle iptal edilmesi talebi encümende onaylandı.

PAZAR YERLERİNİN DEVRİ ONAYLANDI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında yer alan Kadıköy Mahallesi 2836 ada 13 ve 14 numaralı parseller, Hatipköy Mahallesi 2104 ada 18 ve 19 numaralı parseller ve Gündoğdu Mahallesi 267 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin tevhidi için olan talep encümene sunuldu. Zabıta Müdürlüğünün dosyasında yer alan Tavşantepe Pazarı 19, Alikahya Kapalı Pazarı 7 numara, Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı 3, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı 18, Kozluk Pazarı 25 ve 62 numaralı alanların devri için olan talepler encümende onaylandı. Kuruçeşme Kapalı Pazarı 132 numaralı pazar yerinin pazarcının işi bırakması nedeniyle iptali talebi encümende onaylandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir