Ağu 31, 2023
Paylaş

 

                                                                           

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 31.08.2023

 

Doğan DEMİR

İstanbul Milletvekili

 

Ülkemizde Ulusal Engelli Veri Sistemi’nin verilerine göre raporlu yaklaşık 2,6 milyon engelli birey bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, engelliye bakım veren bireylerin %93.4’ünün birinci derece yakınlar olduğunu, özellikle de annelerin çocuğun bakımının büyük çoğunluğunu üstlendiğini göstermektedir.

Engelli çocuğa sahip olan aileler bir yandan çocuklarının sorunlarıyla uğraşırlarken bir yandan da gündelik işlerini yerine getirmek için çabalarlar. Engelli çocuğa sahip olmanın anne baba rollerinde, özel yaşamlarında, sosyal çevrelerinde, planlarında, iş yaşamlarında, ailenin yapısında ve işleyişinde, mali konularda büyük değişikliklere neden olduğu görülmektedir.

Engelli çocuğa yönelik hizmetlerin, sadece engelli çocuğa sunulan hizmetlerle sınırlı kalmaması gerekmektedir. Ailenin bir sistem olduğu yaklaşımıyla öncelikli olarak aile bireylerinin de sorunlarının saptanması gerekmekte, gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda hizmet verilmesi, devlet tarafından bakımı üstlenen bireye sigorta yapılarak sosyal güvencesinin sağlanması gerekmektedir.

Bu hizmetlerin, multidisipliner evde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsaması önemli bir gerekliliktir. Engeli nedeniyle fiziksel, sosyal ve duygusal yönden başkalarına bağımlı olan bireylerin bakımı, çocuk ve ailenin eğitimi, aile üyelerinin bu süreçte sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi ailelerin büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu durumlardandır.

Halk sağlığı bakımından, engelli bireye bakım verirken fiziksel ve psikolojik olarak büyük yük taşıyan ailelerin yaşadığı sorunların saptanması, sorunlara çözüm önerileri oluşturmak ve sunulacak bakım ve hizmetlerin planlaması oldukça önemlidir.

 

 

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınızın engelli bireylere verilen hizmetlerin yanı sıra aile bireylerinin de sorunlarının saptanması, gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda hizmet verilmesi hususunda bir araştırması var mıdır?

 

2- Bakanlığınız tarafından engelli bireylerin ailelerini sosyal ve psikolojik yönden desteklemeye yönelik bir hizmet var mıdır, var ise bunlar nelerdir?

 

3- Engelliye bakım veren bireylerin özellikle annelerin sosyal yaşamlarını ve gündelik işlerini kolaylaştırmaya yönelik yapılan bir hizmet var mıdır?

 

4- Bakanlığınızın engelli bireyin bakımını üstlenen başta anneler olmak üzere yakınlarının sağlık güvencelerini, ilerde emeklilik haklarını ve koşullarını oluşturabilmelerine yönelik sağlamış olduğu bir destekleme var mıdır?

Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir