Paylaş

Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe başta olmak üzere, çok sayıda yerleşke ve mahalde faaliyet gösteren büyük ve dağınık bir üniversitedir. Bu dağınık yapı içerisinde iş ve işleyişin aksamaması adına eski yönetimler yerleşkelere giden toplu taşıma araçlarının sayı, saat ve kapasite açısından da yetersiz olması nedeniyle “Personel Servisi” koyarak bir çözüm üretmişlerdir. Uygulamada Üniversitemiz personelleri “Personel servisi” ile işe gidebilecekleri gerekçesiyle idare tarafından ulaşımı zor ve zaman alan birimlerde görevlendirilmişler ve personelimizin ekserisi bu görevlendirmelere itiraz etmemiş ve görevlendirildiği birime gitmiştir.

Yerel yönetimler yaptığı ulaşım planlarında üniversitenin “personel servisi” olduğu gerekçesi ile üniversite personelini dahil etmeden planlamalar yaparak, o şartlar altında rasyonel karar vermiş ve üniversite yerleşkelerine öğrenci ve vatandaşın ulaşımını planlamaya çalışmışlardır.

Gelinen noktada, tasarruf tedbiri genelgesi Üniversitemizi bağladığı gibi yerel yönetimleri de bağlamakta ve onların da araç, personel ve demirbaş alımı vb. kalemlerine de sınırlamalar getirmektedir. Yerel yönetimler tarafından, ekonomik olarak rahat olunan önceki dönemlerde haklı ve mantıklı gerekçelerle problem olarak görülmeyen bu konunun, tasarruf tedbirleri altında, ekonomik tedbirlerin had safhaya çıktığı böyle bir dönemde çözülmesini beklemek safdillik olacaktır. Bu durum ise personellerimizi mağdur ettiği gibi üniversitemizi de mağdur edecektir.

Personellerimizden çalıştığı birime uzak yerlerde ikamet edenler, üniversitenin “personel servisini” kaldırması sonrasında mevcut yapı ve imkanlar ile işe gidip gelmek zorunda kalacaktır. Bu durum çalışanlarımıza; zaman kaybı, zahmet ve ilave maliyeti olarak yansıyacaktır. Personel servislerini kaldırarak yapılacak tasarruf tedbirinin faturası çalışanımıza ödetilecektir. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. “Hayatı boyunca tasarruf etmek zorunda olanlara daha fazla tasarruf et” demek haksızlıktır. Ayrıca hastane dahil personel servislerinin kaldırılması, tasarruf genelgesine aykırı bir şekilde personel giderlerinin artmasına da neden olabilecektir.

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin Personel Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerin koordinasyonu ile ikametgahına yakın birimlere geçmek isteyen personele hızlı bir şekilde olanak sağlaması soruna bir nebze de olsa çözüm getirecektir.

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin personel servislerini kaldırmadan veya servis kiralama süresi tamamlanmadan önce ilgili birimdeki etkin ve verimli çalışmayı da gözeterek personelin becayiş dahil yer değiştirme taleplerini alan ve değerlendiren bir sistemi kurmalı ve işletmelidir. Bu şekilde doğru bir karar olmayan servislerin kaldırılma uygulamasından personelin hem maliyet hem zaman hem de yorgunluk olarak daha az etkilenmesi, bu uygulamadan dolayı çalışan memnuniyetsizliğini azaltmasının yanısıra Kocaeli Üniversitesinde etkinlik, verimlilik ve iş kaybının da daha az olmasına neden olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Doç. Dr. Ali Talip AKPINAR

Hürriyetçi Eğitim Sen

Kocaeli Üniversitesi Temsilcisi

Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir